סדנאות ואימון אישי
  • מרחב חינוכי אחר
 

יצירת מרחב חינוכי אחר-קבוצת עבודה

 במציאות המאתגרת שלנו כאנשי חינוך פעמים שיש צורך במציאת מסגרת אחרת,נוספת יצירתית בעלת מעוף המאפשרת מפגש מסוג אחר.הצורך יכול לעלות דרך תכנים משמעותיים שיש תחושה חזקה שאינם נידונים,או דרך קבוצות התייחסות מיוחדות של תלמידים סקרנים/ מצטיינים/ מאתגרים/המבקשים חיזוק ערכי או דתי/ היצירתיים וכד') או מתוך צורך של התחדשות או החזרת התרגשות וחדוות העשייה בבית הספר.

 "קבוצת העבודה"- הינה קבוצת משימה השמה בפני עצמה אתגר לבניית תוכנית חינוכית ייחודית לבית הספר שתשא את חותמת ביה"ס וצרכיו הייחודיים.היא יכולה לתת מענה משמעותי לצורך או חלום ישן ואת אותו מפגש עבור התלמידים שיכול לעשות את ההבדל בין עוד יום בבית הספר לחוויה מכוננת. הקבוצה יכולה להוליד בשורה חינוכית חדשה.
קבוצת עבודה זו יכולה להיות מורכבת מהצוות המוביל של בית הספר או צוות מחנכות או מורים יצירתיים במיוחד או מורים שחפצים בכך.
במספר מפגשים משמעותיים הקבוצה תגבש את התוכנית תוך תשומת לב לצרכים, ליכולות ולחשיבה מנקודת ראות חוויתית יצירתית ואחרת מהתוכניות הרגילות ולהתאים תוכנית המתאימה בדיוק למידותיו,לחזונו וצרכיו של בית הספר. זוהי החשיבה שמעבר.
הצלחת תוכנית כזו שהיא פרי עמלם של חברים מהצוות החינוכי יכולה לתרום רבות לגאוות היחידה, להכנסת נורמות וכלי עבודה משמעותיים לצוות המורים, לרצון עז ליישמה ולתחושת סיפוק גדולה.