סדנאות ואימון אישי
 • פוסטמודרניזם
 

העידן האינטראקטיבי הפוסטמודרני: מה זה ומה זה קשור אלי כמורה?

  הביטויים "פוסטמודרניזם" " העידן האינטאקטיבי" הינם ביטויים שמשמעותם עמומה אך משפיעים ללא עוררין על מציאות חיינו, על התרבות בה אנו חיים, על ערכינו ועל חיי היום יום שלנו. במיוחד הם משמעותיים ומשנים תפקיד בקרב ציבור אנשי החינוך המעניינים להטביע חותם על דרכו של הנוער.
הפוסטמודרניזם הינו מונח מקובל המציין תגובה ולעיתים דחייה לתקופה המודרנית וערכיה המוחלטים ובשלושת העשורים האחרונים הולך וצובר הכרה ותאוצה. גם אדם פשוט מן המניין כל שכן בני נוער נחשף ומושפע מהלך רוח זה שחודר לחיינו ומשפיע על התנהגויותינו, ומחשבותינו:

 • דחיית רעיון ה"קידמה" שהביא איתו מלחמות עולם ושואה ותהליך המכונה "קץ האידאולוגיות".
 • רתיעה עמוקה מאמת אחת מוחלטת והעדפת ריבוי הקולות, הרב גוניות והסתירות במציאות.
 • כפירה במציאת הסברים כוללניים למציאות סביבינו.
 • התפתחות טכנולוגית מואצת ובמיוחד בתחום הצריכה הביתית, התחבורה והתקשורת המאפשרת זרימת מידע אינסופית ובלתי מוגבלת ומצונזרת.
 • תהליך הגלובליזציה
 • מגמה של אימוץ תורות עתיקות,מסורתיות,רוחניות ומיסטיות מכל העולם-מגמה המכונה "העידן החדש"(ניו אייג'.)
 • תהליכי הפרטה, והמסר הערכי הקפיטליסטי ואימוץ גישות אינדיווידואליות קיצוניות, הביאו להמשך התפוררות וניכור חברתי וביטול הצורך בסולידריות חברתית.
 • עלייה ניכרת ברמת החיים במערב, גידול בנפח שעות הפנאי ותרבות הצריכה המציבה ערכים של הנאה, רגיעה,צרכנות, ונהנתנות.האדם מודד את איכות חייו על פי מוצרים אותם קונה ובילויים.נוצרה תרבות אומנותית המתבססת על פופולאריות וסיפוק מיידי.
 • עולם הפירסום והמיתוג הצובר תאוצה.עיקר התשומות מושקעות במיתוג ולא בייצור עצמו.
 • החיים הציבוריים שעברו מהפארק הפכו את מופעי התרבות להיות בחסות מסחרית כך מכתיבים התאגידים המסחריים ערכים הפועלים לקידומם.

כל אלו ועוד נפגשים ובאים בעימות עם עולם ערכים דתי, ערכי ומטביעים את חותמם על המפגש היומיומי עם התלמיד המוצף בגירויים ללא הגבלה, החי במציאות של עולם צרכני המכתיב את רצונותיו וערכיו, הנפגש עם התפיסות הרוחניות, ועם הגישות הנותנות לגיטימציה לכל עמדה ומבקרות את מושג "האמת" ו"המחויבות" .מקורות הלמידה עבורו הינם רבים ומגוונים, ומאפשרים לו לערער על מושג הסמכות בכלל ,והסמכויות ההוריות והבית ספריות. הוא אינו מחויב לגיבוש זהות אישית אחת אלא יכול לנוע ולשנות במציאות הווירטואלית את זהויותיו.

כל אלו משפיעים עמוקות על התהליך החינוכי ומחייבים מודעות ונתינת דעת על התהליכים והשלכותיהם.בסדנא נשלב למידה מעמיקה של המציאות והתפיסה ה"פוסטמודרניסטית" תוך ניתוח השלכותיה והמציאות בשטח. ביחד ננסה להתחיל ולחשוב כיצד אנו כאנשי חינוך פוגשים את עצמנו ואת תלמידינו המושפעים ממנה ומה תפקידנו כאנשי חינוך.