סדנאות ואימון אישי
  • תרגיל אילו הייתי
 

תרגיל: אילו הייתי

אילו הייתי....בתרגיל זה יש לכם את החופש לפנטז, להתנסות להתפרע.. אין חשש לנזקים.
אל תוותרו לעצמכם בתשובות.

אפשר להפוך את התרגיל משחק משפחתי או חברתי בקבוצה, אפשר לבחור רק חלק מההיגדים. אפשרות נוספת היא לבחור היגד, ולבקש מהקבוצה כולה לכתוב מה לדעתם היה כל אחד מחברי הקבוצה לו היה X ולשתף... משחק מקרב כייפי וחוויתי!

אילו הייתי בעל חיים בוודאי הייתי...

אילו הייתי כלי תחבורה בוודאי הייתי...

אילו הייתי ירק בגינה בוודאי הייתי...

אילו הייתי חפץ או כלי במטבח בוודאי הייתי...

אילו הייתי כלי נגינה בוודאי הייתי...

אילו הייתי יכול מקצוע אחר/ נוסף בוודאי הייתי...

אילו הייתי צעיר בכמה שנים בוודאי הייתי...

אילו הייתי נולד במקום אחר בעולם בוודאי הייתי נולד ב...

לו הייתי רוטשילד בוודאי הייתי...

אילו הייתי יכול לשנות משהו בחיי בוודאי הייתי...