סדנאות ואימון אישי

בפערים
שבין הקטנות והגדולה
שבין החלום לקונקרטי
שבין הדמיון למציאות
שבין הציפיות להגשמתן
במרחב
שביני ובינך
שבין השאיפות לאכזבות
שבין השמחה והכאב
שבין הפשוט למורכב
ובין הפרטים הקטנים לתמונה הגדולה
במרווח
שבין הייעוד לגורל
שבין האמת לשקר
שבין האמונה לייאוש
טמונה
תמצית האנושיות.